ΕΥΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Τα αντιηλιακά Ultrasun προσφέρουν προστασία
από τις ακτινοβολίες UVA, UVB, υπέρυθρη-Α/IR-A και το μπλε φως/blue light.

ΕΥΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Τα αντιηλιακά Ultrasun προσφέρουν προστασία από τις ακτινοβολίες UVA, UVB, υπέρυθρη-Α/IR-A και το μπλε φως/blue light.

  • Τα Ultrasun προστατεύουν το δέρμα από ολόκληρο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας.

  • Τα Ultrasun περιέχουν προηγμένο σύστημα αντιηλιακών φίλτρων για να διασφαλιστεί η μέγιστη  δυνατή προστασία.
  • Το κορυφαίο σύστημα φίλτρων των Ultrasun δεν παρεμποδίζει τις ευεργετικές επιδράσεις του ηλιακού φωτός στο δέρμα.

  • Στα Ultrasun έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες δοκιμές:

  • Δείκτης SPF/WR: ISO 24444:2010/WR: προσσιορισμός με τη μέθοδο shower

  • Προστασία από την ακτινοβολία UVA: προσδιορισμός σύμφωνα με τα πρότυπα COLIPA

  • Μπλε φως/blue light: μελέτες μετάδοσης

  • Υπέρυθρη-A/IR-A: μέτρηση του βαθμού γονιδιακής έκφρασης που προκαλείται από την υπέρυθρη-Α/IR-A ακτινοβολία σε μοντέλα ανθρώπινου δέρματος.

Εικόνα: Το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας
[7] Hudson, L, Rashdan, E, Bonn, CA, Chavan, B, Rawlings, D, Birch‐Machin, MA. Individual and combined effects of the infrared, visible, and ultraviolet light components of solar radiation on damage biomarkers in human skin cells. The FASEB Journal. 2020; 00: 1– 10. https://doi.org/10.1096/fj.201902351RR