Με σεβασμό στη φύση και το περιβάλλον

Τα προϊόντα Ultrasun έχουν πιστοποιηθεί με τη μέθοδο BASF EcoSun

Οι ακόλουθοι παράγοντες είναι απαραίτητοι για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση ενός περιβαλλοντικά ασφαλούς συστήματος φίλτρων στα αντιηλιακά:

Βιοαποικοδομησιμότητα
(χρόνος βιοαποικοδόμησης του φίλτρου, χημική αλλοίωση)

Τοξικότητα
στο νερό και το έδαφος

Βιοσυσσώρευση
στους οργανισμούς του θαλάσσιου οικοσυστήματος / Επίδραση στο ενδοκρινικό σύστημα

Πιστοποίηση BASF EcoSun: νέα αξιόπιστη μέθοδος για την αξιολόγηση των φίλτρων UV.

Η εταιρεία BASF έχει δημιουργήσει σύστημα αξιολόγησης για τα διαθέσιμα φίλτρα UV, την πιστοποίηση BASF EcoSun.
Εάν το φίλτρο συγκεντρώσει πολύ χαμηλά αποτελέσματα στις ακόλουθες κατηγορίες, βαθμολογείται με μηδέν και αποκλείεται από την πιστοποίηση BASF EcoSun. Οι βαθμολογίες βασίζονται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και επικαιροποιούνται συνεχώς. Οι κατηγορίες της πιστοποίησης BASF EcoSun είναι οι εξής:

  • οξεία ή χρόνια τοξικότητα στο νερό
  • βιοσυσσώρευση σε οργανισμούς

  • διαταραχή του ενδοκρινικού συστήματος

Η ποσότητα του φίλτρου είναι δυνατό να επιφέρει περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του φίλτρου που χρησιμοποιείται τόσο μεγαλύτερες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα Ultrasun αξιολογήθηκαν με τα καλύτερα αποτελέσματα στην πιστοποίηση BASF EcoSun.

Η σειρά για το ευαίσθητο δέρμα σημείωσε εξαιρετικά αποτελέσματα στο σύστημα πιστοποίησης BASF EcoSun.